Skip to content Skip to footer

KÖP- OCH AVBOKNINGSVILLKOR

Alla våra priser är inklusive moms på 6% för kurser och utbildning och 25% på resterande utbud.
För företag tillkommer moms på våra priser.

BETALSÄTT

Bikemaestro Göteborg erbjuder betalning via Boka Direkts betaltjänser, bankgiro och Swish.

För att betala mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet.
Observera att kurs eller guidning måste vara betald innan start.

Företag som betalar mot faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer.

AVBOKNINGSVILLKOR

Kurs kan avbokas fram till tio dagar före start och då återbetalas full kursavgift.
Kurs som avbokas senare än tio dagar inpå återbetalas inte, men det går bra att överlåta sin plats till någon annan.

Vid guidad tur så betalas en depositionsavgift på 25% av bokningsavgiften åtta veckor innan start eller när man bokar och resterande 75% betalas fyra veckor innan start. Varken depositionsavgiften på 25% eller resterande avgift på 75% betalas tillbaka vid avbokning av kund.

För våra kurser gör vid skada eller sjukdom där läkarintyg kan stödja att man inte kan delta.
Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas 70% av avgiften om kursen ännu inte påbörjats. Efter påbörjad kurs så görs ingen återbetalning.

INSTÄLLD KURS ELLER GUIDAD TUR  PÅ GRUND AV OVÄDER SOM UTGÖR SÄKERHETSRISK

Om vädret innebär en säkerhetsrisk, vid t ex åska eller storm, så har vi rätt att ställa in kurs eller guidad tur.
I detta fallet så återbetalas 25% av full avgift.

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

Köp- och avbokningsregler – Bikemaestro