Skip to content Skip to footer

KÖP- OCH AVBOKNINGSVILLKOR

Alla våra priser är inklusive moms på 6%. För företag tillkommer 6% moms på våra priser.

BETALSÄTT

Bikemaestro Göteborg erbjuder betalning via bankgiro eller Swish.

För att betala mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet.
Observera att kurs eller guidning måste vara betald innan start.

Företag som betalar mot faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer.

AVBOKNINGSVILLKOR

Kurs eller guidning kan avbokas fram till 14 dagar före start och då återbetalas full kursavgift.

Kurs eller guidning som avbokas senare än 14 dagar inpå återbetalas inte, men det går bra att överlåta sin plats till någon annan.

Undantag görs vid skada eller sjukdom där läkarintyg kan stödja att man inte kan delta.
Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas 70% av avgiften om kursen ännu inte påbörjats.
Efter påbörjad körs så görs inget återbetalning.

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämna avtal.